Jyderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-60

Fredningsnr.
292321A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj 1,8 x 15 m. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa to af Bankerne ved Skjellet til Matr. Nr. 4a synes at ligge overpløjede Høje [sb.59-60]. Bevoksning: 1985: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 15 m. Græsgroet. I Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ved den Ø-lige højfod gammelt stendige. Området Ø herfor, helt op til diget, er grusgrav, som nu tildels er tilgroet med løvtræer og -buske. Selve højen, der ligger på en bakketop, er tilvokset med stikkende træer og buske. Bevoksning: 1985: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra ØNØ
oversigt, set fra SV
oversigt, set fra NNØ
dige på høj, set fra NV
oversigt, set fra SSØ
Foto, oversigt