Store Vildmose
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-42

Fredningsnr.
081229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0812-29, 27, 28. Høj, 0,4 x 10 m. Mod V ses 4 randsten mod NØ 1 måske 2 rand- sten. Græsgroet i udyrket mose.
Undersøgelsehistorie  (8)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der ses en Runding af Sten, 6 M. br., ialt 15, dannende den søndre Side af en Kreds. Inden for den ses i en Rævegrav at være mindst 2 Lag Sten og mellem dem lidt sandet Muld. Ingen Højning. Tørvejorden udenom er ca. 1 M. dyb.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,4 x 10 m. Mod vest ses 4 Randsten, mod NØ 1 maaske 2 Randsten. Græsgroet i udyrket Mose.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1971 Museal restaurering
Vendsyssel Historiske Museum
Trævegetation af birk og bævreasp fjernedes. En del af sandmulden mellem de to randstenskæder blev fjernet og opkastet i højens centrale del.

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 064/1970
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af højtomt forud for restaurering. Grøfter af 1 m`s bredde førtes N-S og Ø-V ind over tomten. Grøfterne afgravedes ikke til undergrund, men således af randstenene tegnede sig. Højen havde to randstenskæder, en ydre cirkulær, 13,5-14 m i tværmål, og en indre firkantet, ca. 4,5x4,5 m. Højen stærkt forgravet, således et moderne fyldskifte til undergrund i højens centrale del, hertil rævegrave. Enkelte lerkarskår fremkom fra forstyrrelsen. I N-S grøftens nordlige del udenfor denrste randstenskæde gravedes til undergrund, heri ardspor.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)