Sidinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-128

Fredningsnr.
29245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 2 x 22 m. Af SV siden er bortgravet et større halvkreds- formet parti, dog ikke til bunds. Herved er lavet en plat- form med stensætning ind mod højen. Beplantet med træer. I lille skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Manglebjerg syd for Vejen ses tvende nu temmelig udjævnede Smaaforhøjninger af hvilke den vestre [sb.128] har bestaaet af sammenførte Materialer, navnlig store Stene i flere Lag. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 22 m. Af SV Siden er bortgravet et større halvkredsformet Parti, dog ikke til Bunds. Herved er lavet en Platform med Stensætning ind mod Højen. Beplantet med Træer. I lille Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 20 m. I SV-siden er før fredningen anlagt en op til 6 m bred terrasse med en halvrund stensætning ind mod højen. Rævegrave mod nord i højen. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)