Sejtrup Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-130

Fredningsnr.
292479

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sejstrup voldsted. Sejstrup voldsted, d.v.s. hvad der i 1942 ikke var underlagt plov, nemlig borgbanken og den søndre grav. Dette mindesmærke må således ikke fjernes ej heller beska- diges af sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Derimod er græsning, lyng- slet og borthugning af allerede eksisterende beplantning tilladt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for Gaarden ligger et firkantet Voldsted, fordum omgivet med Grave, af hvilke kun den søndre er tilbage, c. 115' lang. Voldstedet er 12-14 Al. højt, nu meget kratbevoxet. det blev for omtr. 50 Aar siden gjennemgravet paa en Skolelærers Foranstaltning, uden at der blev truffet Spor til noget Bygningsmateriale eller andet. Fylden er yderst leret, inderst temmelig sandet. Der har i gamle Dage været talt meget om det Troldtøj, der bode i Bakken, og man har hørt det slaae Tønder i til Juleaften, nu vil man ikke mindes nøjere deres Færd. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sejstrup voldsted. Voldstedet består af en ca. 5 m høj borgbanke af firkantet form, ca. 45 x 40 m. Topfladen er ca. 15 m i tværmål; heri en rund sænkning, ca. 1 m dyb, 8 m i diameter, med indgang fra øst. Stor gammel indgravning i SV-hjørnet af banken; desuden har der været anlagt stier i siderne af banken. Syd for banken løber en 5 m bred, tør grav, ca. 35 m lang. Udenfor graven en 7 m bred vold, der hæver sig ca. 1,7 m over gravens bund, ca. 1,3 m over det omgivende terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Høj og flot banke. Mulighed for sti til landevej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)