Olsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-59

Fredningsnr.
503332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Olsker Bautasten 2,25 m lang og 1,5 m bred. Væltet på skrænt, (i skov).
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 2,25 m l., 1,5 m br. Væltet paa Skrænt.(I Skov).

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten ? 2,5 x 1,5 x 0,6 m. I skov. Har flad, bred side og spids top. Synes næsten for bred til at være en bautasten. Stenen henligger NV-SØ med spidsen mod NV på en NV skråning. Stenen tilsyneladende tippet ned over skrænten. Helt mos overgroet. Bevoksning: 1985: Mos

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi