Femhøvene
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-134

Fredningsnr.
29243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 10/12 1909, forpagter Peter Madsen. Høj (en af Femhøjene) 3 x 22 m. I overfladen et større hul og en del små huller. Tæt tilgroet med buske og træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I det nordvestre Hjørne ligger en af Femhøvene (se Matr.nr.17a) Den er meget beskadiget og for en Del overvoxet med Tjørn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (en af Femhøjene) 3 x 22 m. I Overfladen et større og en Del smaa Huller. Tæt tilgroet med Buske og Træer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tornehøj", 2,2 x 18 x 14 m. Meget ujævn overflade efter gamle gravninger. Desuden er der slidt en del stier i højoverfladen, antagelig ved børns leg. Bør soigneres og holdes under løbende tilsyn på grund af den tilgrænsende bebyggelse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På grund af stærk slidtage og gravninger er højen blevet restaureret ved tilførelse af grus og muld. Højen fremstår idag som værende 19 m i Ø-V, 14 m i N-S og indtil 4 m høj. I NNV ses to formodede randsten.

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F550-831
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)