Troldskindsbakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-148

Fredningsnr.
29241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj "Troldskindsbakken" aflang 3 x 20 x 25 m. I østre høj- side 10 randsten; sydligere på østsiden ses 3 randsten. Høj- top og højside noget ujævn. I toppen ses nogle sten. Der pløjes tæt mod nordre højfod. NMI: Høj "Troldkindsbakken" aflang 2 x 20 x 25 m (NNV-SSØ). I østre højside ses noget oppe 10 tætsidende randsten. Nede ved højfoden og sydligere på østsiden ses med nogen indbyrdes afstand 3 randsten. Noget af højens nordside er for længe siden bortgravet og fyldt i en nærliggende mergelgrav. Beskadigelse dog tilgroet. Højtop og højside noget ujævn. I toppen ses nogle sten. Der pløjes for tæt mod nordre højfod. Ejeren lovede at standse pløjningen 1 alen fra nuværende sted.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod ØNØ ligger "Troldkindsbakken" en aflang Høj i Retningen NNV-SSØ. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Troldkindsbakken" aflang 3 x 20 x 25 m. (NNV-SSØ). I østre Højside ses noget oppe 10 tætsiddende Randsten. Nede ved Højfoden og sydligere paa Østsiden ses med nogen indbyrdes afstand 3 Randsten. Noget af Højens Nordside er for længe siden bortgravet og fyldt i en nærliggende Mergelgrav. Beskadigelsen dog tilgroet. Højtop og Højside noget ujævn. I Toppen ses nogle Sten. Der pløjes for tæt mod nordre Højfod. Ejeren lovede at standse Pløjningen 1 Alen fra nuværende Sted.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Troldskindsbakken", 1,9 x 16 m. Stejle sider, især mod nord og vest, tilgroet med græs. Mod NØ ses 11 ret små randsten. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)