Femhøvene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-150

Fredningsnr.
29242

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1909, propr. Ludvig Jensen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1911, L. Lassen. Langdysse med rektangulært kammer dannet af 4 sidesten, hvor- over en anselig dæksten. Randsten NV 6, NØ 3, SØ 7. Pladsen hvorpå dyssen står er 13 x 18 m og græsgroet i ager. NMI: Indenfor randstenene er lagt en dynge grene. Ejeren lovede at fjene dem.
Undersøgelsehistorie  (11)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I det sydvestre Hjørne ligger en af Femhøvene (se Matr. Nr. 1a) beskadiget i Siderne ved Pløjning og Gravning. En Urne er fundet, og man vil i den sydvestre Side nede ved Bunden have truffet paa Enden af en stensat Kiste, bygget som en Sluse under en Vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1909 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 24/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal udgravning
Journal nr.: 24/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Nationalmuseet 1909, herfra bl.a. 2 Dysseflasker.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med rektangulært Kammer dannet af 4 Sidesten, hvorover en anseelig Dæksten. Randsten: NV: 6, NØ: 3, SØ: 7. Pladsen, hvorpaa Dyssen staar er 13 x 18 m. og græsgroet i Ager. Indenfor Randstenen er lagt en Dynge Grene. Ejeren Lovede at fjerne dem.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,6 x 12 x 9 m, orienteret øst-vest. Ligger på en fremspringende højning; næppe nogen egentlig høj. Randsten : Ø 4; S 6; V 0; N 6. Midt i dyssen et kammer, orienteret Ø-V; bestående af 4 bæresten og 1 dæksten; indvendig længde 1,70 m; bredde 0,90 m; højde 1,20 m. Udvendig højde 1,55 m. Plejes af ejeren. Kammeret er udgravet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1997 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: 1. Vig; stenalder; A25358-60. 2. Rolandshøj; bronzealder; B9169-74; grav A.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)