Kræmmerstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-156

Fredningsnr.
29244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1874, købt. Afmærkn.: MS 1936, J, Raklev. Bautasten "Kræmmerstenen". Et areal af 2,5 fod omkring ste- nen er fredet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S for Landevejen staaer paa flad Mark, dog saa at sige ved Foden af en lav, aflang Højning en 6' 3" høj 2'6"X 1'9" br., firsidet Sten, hvis brede Sideflader i Toppen støde sammen i en skarp Kant. Sidefladerne ere alle jevne undtagen den, der vender mod Vest. Stenen er aabenbart rejst paa Enden -maaske som en Bautasten - den strækker sig over 1 Al. dybt i Jorden efter sigende med en "knudret" Ende. -Den bærer Navnet "Kræmmerstenen", som man vil fordi en "Kræmmer" skal være begravet derunder. (-hvad der muligvis kunde antyde, at man engang havde fundet et Menneskeskelet her i Nærheden gravet ned, som man stedse troer om ihjælslagne Kræmmere, paa aaben Mark).-Et andet sagn vil, at denne Sten er kastet af en Trold fra Tudsenæs imod Vig Kirketaarn, og at der skal være Aftryk af hans fem Fingre i den. En naturlig hulning af Størrelse som en Haand med Fordybninger som til 5 Fingrspidser findes foruden i den Side, der vender mod N. Kræmmerstenen afkøbtes af Lodsejeren til fremtidig Fredning. Bevoksning: 1983: Mos

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastenen "Kræmmerstenen". Et Areal af 2 1/2 Fod omkring Stenen er fredet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 440/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten, "Kræmmerstenen", 1,9 x 1,2 x 0,8 m. Rejst sten af nogenlunde firkantet tværsnit, på flad mark. ** Seværdighedsforklaring ** Flot bautasten. Ses fra vejen. Bevoksning: 1983: Mos

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)