Jyderup Skov Afd. 174
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-333

Fredningsnr.
292368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse. 0,8 x 7 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1967 Museal rekognoscering
Journal nr.: 501/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 18; Røse, 0.5m høj og 8m i diam.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2014 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Stenrøse ca. 0,5 m høj og 6 m i diameter. Overfladen er skovbund og mos. Flere steder er hånd- til hovedstore sten synlige i overfladen. Fortidsmindet ligger på et skrånende terræn, der falder mod vest. Det ligger i yderkanten af en granplantage. Ingen træer er plantet på selve fortidsmindet. Ca. 8 m vest for løber en nord-syd gående skovsti. Vest for stien fortsætter skoven som bøgeskov.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)