Tornhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-13

Fredningsnr.
291718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tornhøj, 1,5 x 13 m. Firkantet opskåret. Beplantet med un- ge træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi paa Toppen af en temmelig betydelig Banke; paa flere Steder ere Randstene bevarede; noget affladet oveni, men forøvrigt uudgravet. Tværmaal 31 Fod, Høide omtrent 4 Fod; 1500 Alen fra Sydskjellet af Marken. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tornhøj", 1 1/2 x 13 m.; firkantet afskaaret; beplantet med unge Træer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Tornhøj". Firkantet grundplan (gl. pløjning) med bratte sider. Beskadigelser: Vestside: 7 m af skråningen eroderet, så et brat, næsten lodret brud er fremkommet, og som er optil 1 m højt (film 13:54). Ca. 1/2 m under toppen en gammel rævegrav. Østside: ca. 8 m langt og 1 m højt brud, omtrent lodret. Tildels dækket af trærødder og grene. (film 13:56). JGB den 13.10.1988: Alt er ok. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)