Hjorthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-69

Fredningsnr.
07133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Mølgård, matr.nr. 1a, Tolstrup Præstegård, matr. nr. 1c, Linderup, matr.nr. 12c. "Hjortshøj", 5 x 35 m. Tilgroet hul i top, der efter øjen- vidners beretning i tidens løb er sunket dybere. Store til- groede afgravninger i side og top. Lynggroet i ager. Linderup matr.nr. 12c: Høj i skel til Mølgård og Tolstrup Præstegård. Tolstrup Præstegård, matr.nr. 1c: Høj i skel til Mølgård og Linderup.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi ved Præstegaardens Skjel, Hjorthöi; 55' i Diam. 7' h; omtrent Halvdelen er bortgravet.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hjordshøj. 5.00 høj, Diam. c 35.00. Stærkt afgravet: mod Vest mindst en Tredjedel, mod Nord betydeligt; her er Fladen lynggroet og beplantet; i Øst mindre, men her gaar en bred Indskæring ind omtrent til Midten; ogsaa i Syd er ret meget afgravet. I Toppen er et 5.00 stort Hul, nu 1.25 dybt og græsgroet. Flere andre Huller ses. Fra Øst fører et Skeldige op ad Højen, fra Syd et andet ind til Foden. Lynggroet i Ager. I Gravningsvæggene ses ikke Sten. I Nordsiden skal have været et Stenkammer med 1 Dæksten, vist et Par Alen bredt; om Fund vidstes intet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Hjortshøj" 5 x 35 m. Tilgroet Hul i Top, der efter Øjenvidners Beretning i Tidens Løb er sunket dybere. Store tilgroede Afgravninger i Side og Top. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Amselig, let kratbevokset høj i udyrkede græsarealer.

Litteraturhenvisninger  (0)