Elmehøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-30

Fredningsnr.
301719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3017:19 Gravhøj, "Elmshøj". Ca. 25 m i diameter og 3 m høj.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordvestlige af de to Kæmpehøie ligger lavere end den anden; den har indesluttet en nu udgravet og borttaget , lille Jættestue, hvis lave Gang staaer tilbage i Sydøst. Høien er omsat med en Krands af Stene og synes tildels at være opkastet af Smaastene med Jord imellem.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, "Elmshøj", vistnok dannet ved Sammensmeltning af to, hvoraf den sydlige [sb 30B] 3 x 25 m, den nordlige [sb 30A] 2 1/2 x 10 m.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, Elmshøj, vistnok dannet ved sammensmeltning af de 2, hvoraf den sydlige 3 x 25 m, den nordlige 2,5 x 10 m. Tinglyst 23/4 1943 Dobbelttinglysning indeholdende gravhøjene med fredningsnumrene 3017:19 og 3017:58. I 2018 er 3017:58 udskilt fra 3017:19.

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum