Bisgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-18

Fredningsnr.
29175

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 2917-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921. lensgreve, Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Høj, 9 x 12 m. Lavning i top.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi, som ligger lavere end de to foregaaende [sb.17A-17B]. Den er udgravet lige ind til Midten og ned til Bunden. 3-4 Fod høi. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 12 m., 2 m. høj, Lavning i Top.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I højtoppen et 3-4 m stort rundt hul, ca 1 m dybt. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt
Foto, detalje