Bisgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-23

Fredningsnr.
29177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m. Mod Ø. afskåret af skel. Tjørn. Kreatur- sti langs diget.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Diget; temmelig stor Jordhøi af tvivlsom Form. Det kan ikke siges uden nærmere Undersøgelse, om det er en Gravhøi. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 10 m.; mod Ø. afskaaret af Skel. Tjørn. Kreatursti langs Diget.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mod Ø afskåret af skel. Tilgroet Kreatur sti langs diget. Afmærkning: En eventuel afmærkning kan skjule sig i det tætte krat. NB: Ikke nyopmålt p.g.a. krat. JGB: 13.10.1988: Genberejst og målt. Ingen bundvegetatioin p.g.a. det tætte krat. NB: er den sydligste af 2 høje, begge trykt på mb. Den anden høj, sb 22, er foreløbig benævnt 2917:A og bør tinglyses. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)