Svebøllegavn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-6

Fredningsnr.
32222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Svebøllegavn Tingl.: 3/9 1892, hofj. grev Chr.C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Dyssekammer; 5 bæresten og tærskelsten; ingen overligger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et noget forstyrret fritstaaende Gravkammer, som ligger i Længderetningen Ø-V, og er godt 5 1/2' l., 3 1/2' bredt og 4 1/2" højt. Stenen a ligger indvæltet i Kamret, medns Stenen c er kløvet midt over paatværs. Den n. Gangsten saavelsom Overliggeren mangle. Pakning af smaa Sten mellem Kammerstenene ses endnu enkelte Steder. Randsten existere ikke mere paa deres Plads, men en Del større Sten ligge ved Mindesmærket. Kamret er udgravet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer. 5 Bæresten og Tærskelsten, ingen Overligger.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i lille højrest, 1,9 x 13,0 x 11,0 m. Højrest, 0,6 m. høj. 5 bæresten, hvoraf 1 er knækket. 2 gangsten. 1 tærskelsten. 9 mindre randsten titter frem langs N-lige og V-lige side af højfoden. To frokostborde med faste bænke og en flagstang umiddelbart N for højen. Den ene af frokostbordene/bænkene er gravet ind i højsiden. Asfalteret sti fører forbi dyssen. Bebyggelsen bør ikke placeres tættere på fortidsmindet, end det allerede er, ellers bliver det klemt fuldstændigt inde. ** Seværdighedsforklaring ** Bortset fra den manglende overligger er det et pænt velbevaret dyssekammer, der kan være af rekreativ betydning for områdets beboere. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)