Agnsøgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-1

Fredningsnr.
322210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt runddysse: lav, kratbevokset forhøjning med 5 stør- re sten uden orden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget forstyrret Runddysse. Kamret, som ligger i Retningen Ø-V, er ca. 6' langt, 3 1/2' bredt og godt 3 1/2' høj. Af kammerstenene staar a lodret op, b ligger væltet ind i kamret ligesom ogaa e,c og d skraane noget indad i Kamret. e's fulde Høide er 5'2". Tæt ved Kamret ligger en 4' lang Sten, der muligvis kan være Overliggeren. Kamret er udgravet. I Kanten af den Kamret omgivende Jordhøi, som er ca. 30-40' i Diam, sidde enkelte mindre Randsten. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Runddysse: Lav, kratbevokset Forhøjning med 5 større Sten uden Orden.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ødelagt dysse, der helt er vokset til i krat. I lav forhøjning findes 5 større sten uden orden. I V-siden af højen ses en større sten. Højen beliggende i kirsebærplantage. P.g.a. bevoksningsgraden var det umuligt at erkende skader. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)