Agnsøgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-2

Fredningsnr.
322211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt langdysse, ca. 7 x 35 m. Næsten ingen høj; nogle få væltede randsten og i midten en række på 4 sten af et kammer. Bevokset med store træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De stærkt forstyrrede Rester af en Langdysse, der synes at have været ca. 90' lang, 20' bred og ligger i Retningen Ø-V. Kamret er ikke mere tilstede, men en rundagtig Sten, 7'l. og br. og 2'4" tyk, synes at været Dækstenen. Randstenene ligger saa godt som alle væltede og ere af meget betydelige Dimensioner, en Del 6-7' høje og 3' brede. Nogen Jordhøj mellem Randstenene existerer ikke mere. Langdyssen er beplantet. (De sort skrafferede ere de væltede Sten). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, 3,5 x 7 m. Næsten ingen Høj; nogle faa, væltede Randsten og i Midten en Række paa 4 Sten af et Kammer. Bevokset med store Træer. Herfra tyknakket, sleben Økse, 15 1/2 cm lang, og Brudstykke af do.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med 3 splittede dyssekamre, 1,6 x 49,0 x 16,0 m. Langhøjen 1,1 m. høj. Højen er ca. Ø-V orienteret og har flere randsten bevarede. Disse er alle væltede og ligger et stykke oppe på langhøjens sider. Der taltes mod N: 11 randsten + et par sprængte sten, der sandsynligvis stammer fra et af dyssekamrene. V: 3 randsten + 1 med tydelige mærker efter kløvning. S: 9 stk.; af disse hælder 4 meget ind mod højens midte. Ø: 4 meget store sten. Ca. 13 meter fra langhøjens Ø-ende ses midt på højen en samling sten, 1 x 1 m. og 0,5 m. over overfladen, der kan stamme fra et splittet dyssekammer. Ca. 20-25 meter fra Ø-enden ligger en stor flad sten på højkant. Stenen hælder mod N. Op mod denne sten hviler en meget stor overligger. Ca. 33 meter fra Ø-enden ses 10 meget store sten, hvoraf den ene sandsynligvis er en væltet sidesten. Spredt hen over langhøjen ses flere større sten med kløvningsmærker. Bistader sat op mellem stenen i dyssekamrene og randstenene. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende ca. 20-25 m. fra privat vej. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langdysse med gamle egetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)