Svebøllegavn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-5

Fredningsnr.
32221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerl.: Svebøllegavn. Tingl.: 3/9 1892, hofjm. Chr. C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Høj, 16 x 1,50 m, kratbevokset. Foroven et par store sten (jættestue?).
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt afgravet Høj, der ligger paa ganske lavt Terrain. Denne, hvis venstre Side er bortskaaret af et forbiløbende Stengjærde, er navnlig i den østre og søndre Side ved Foden omsat med enkelte større og mindre Randstene. Midt paa Højen, der er ca. 50' i Diam og 4 1/2' høj, ligger en meget stor Sten, der vel er Overliggeren over et Kammer, en Gangbygning. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 424/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangen udgravet.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 1 1/2 m, kratbevokset. Foroven et Par store Sten (Jættestue).

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 21,0 x 14,0 m. Fuldstændig vokset til i løvkrat. Beskadigelserne p.g.a. bevoksningsgrad uafklaret. Højden angivet med vis usikkerhed, idet højen var utilgængelig p.g.a. krat. Jvf. 3987/73: Beplantning fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Højene 3222-1 og -31 pænt beliggende tæt ved hinanden; jvf. 3222-31. Heraf er 3222-31 en meget seværdig jættestue. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)