Svebøllegavn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-7

Fredningsnr.
32223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Svebøllegavn Tingl.: 3/9 1892, hofjm. grev Chr.C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Langdysse, 15 x 6 m; af randsten 15 + 2 væltede. Firsidet kammer uden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Langdysse, som ligger i Retningen NV-SØ, 44' lang 17 1/2' bred og 4 1/2' høj. Af Randsten staa 15 endnu paa deres Plads, medens to ligger væltede.23'fra Langdyssen nv. Ende ligger Kamret, hvis Længdeaxe falder sammen med Dyssens. Det er 4'7" langt, 2'3"-2'7" bredt og ca. 2' højt. Dækstenen ligger bortvæltet, kløvet i tvende Stykker, 8'l., 4 1/2' bred. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 6 m, af Randsten 15 + 2 væltede. Firsidet Kammer uden Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med bevaret dyssekammer, 1,3 x 16,0 x 6,5 m. Højen 0,9 m. høj. Beliggende i have. 4-sidet dyssekammer. Randsten: S: 3 væltede. Ø: 1 væltet. N: 7 væltede. V: 2 randsten. Parcelhus bygget indtil 1 meter fra højens V-ende. Check sag. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn langdysse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)