Svebøllegavn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-8

Fredningsnr.
32225

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Svebøllegavn Tingl.: 3/9 1892, Hofjm. grev Chr.C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Langdysse, 22 x 7 m. Randsten i N: 12 + 5 væltede. Randsten i S: 8 + 7 væltede. Randsten i V: 5. Firsidet kammer uden dæksten.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lign.[som sb.8] velbevaret Langdysse i Retninge VNV-ØNØ; 70' lang, 22' bred og 6' høj. Af Randsten findes i den nordre Længdeside 17, hvoraf 5 væltede, i den søndre 15, hvoraf 7 væltede; for den østre Ende finde 4, for den vestre 5 Randsten. 28' fra Dyssens Østre Ende ligger Kamret, hvis Længdeaxe falder sammen med Dyssens; det er knap 4' langt, 2'-2'4" bredt og 2'9" højt; Flintral i Bunden. Dæksten findes ikke. En Del af Randstenene ere 4-5' høje. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 7 m.; Randsten i N: 12 + 5 væltede. Randsten i S: 8 + 7 væltede. Randsten i V: 5. Firsidet Kammer uden Dæksten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i høj, 2,4 x 24,0 x 9,0 m.. Randsten: N: 18 V: 5 S: 13 Ø: 1 væltet Kammer: 4 bæresten. Ingen overligger. Kammeret ligger 9 meter fra Ø-ende. ** Seværdighedsforklaring ** Flot langdysse med flere meget store randsten bevaret. Beliggende i bebyggelse. Rekreativ betydning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. langdysse med store randsten. Beliggende i have.


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger