Svebøllegavn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-9

Fredningsnr.
32224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Svebøllegavn = Avnsø Hovedgård. Tingl.: 3/9 1892, hofjm. Chr.C.L. Lerche. Afmærkn.: MS 1917, J. Raklev. Høj, 15 x 2 m, indeholdende en uudgravet jættestue, hvis gangmunding ses i østsiden og hvoraf to dæksten ses i toppen. Enkelte store træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langs Siderne dels af Have, dels af Vejgrøft noget ødelagt Høj, der skjønnes at være ca. 50'l., nu ca. 30' bred og 7'høj. Enkelte Sten findes ved dens Fod, muligvis ere de dog hensatte der i nyere Tid. Midt i Højens Top tegner sig i Jorskopen tre store flade Sten, der dække over et Kammer og spænde over en 15'l Strækning; den ene af Stenene er mindst 5' lang. Gangbygning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m. indeholdende en uudgravet Jættestue, hvis Gangmunding ses i Østsiden og hvoraf to Dæksten ses i Toppen. Enkelte store Træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, der indeholder uudgravet jættestuekammer, 2,2 x 16,0 x 12,0 m. Jordhøjen, 1,8 m. høj. Højen beliggende i villahave. I toppen ses 2 dæksten. Gangmunding i den Ø-lige langside. Her ses overkanten af stenene i gangmundingen. Randsten: 3 i N-lige ende. 1 i Ø-lige side. 3 i S-lige ende. 3 i V-lige ende. I den S-lige ende var højen begyndt at blive bar, som følge af store skyggende træer og jorden var begyndt at flyde ud. Ejeren blev rådet til at fælde de største træer og påny så græs. ** Seværdighedsforklaring ** Godt eksempel på uudgravet jættestue. Ligger lige ud til fortorvet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)