Svebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-10

Fredningsnr.
32227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891, Johanne Pedersen. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Dyssekammer med 5 bæresten og halvdelen af dækstenen tilbage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Gravkammer, som ligger i Retningen ØNØ-VSV. Kamret er forlængst udgravet, men nu næsten helt fyldt med fra Marken indkastede Sten, saa at Maal kun vanskelig kunde tages. Kamrets Længde indtil Tærskelstenen er omtrent 6', Bredden 4' og Højden 4'2"-4'8". Af Overliggeren er kun den ene Halvdel bevaret,idet den er kløvet midt over. Bevoksning: 1983: Græs

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer med 5 Bæresten og Halvdelen af Dækstenen tilbage.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i lav højrest, 2,1 x 5,0 x 5,0 m. Høj, 0,5 m. høj. 5 bæresten. Halvdelen af 1 overligger på plads. Marksten smidt op omkring kammeret og ind i dette. Påtalt - ejeren blev bedt om at fjerne stenene efter høst. Genbesigtiges i sept./okt. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse. Ses tydeligt fra vejen, men beliggende noget utilgængeligt midt på mark. Bevoksning: 1983: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)