Svebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-11

Fredningsnr.
32228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891, Sognefoged Jørgen Nielsen. Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Høj, oval, 9 x 11 m. Knap 1 m høj, med et firsidet, meget forstyrret dyssekammer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav lille Høj af aflang, oval Form 35-27' i Diam, om hvis Fod endnu sidde en Del mindre Randsten, ligesom ogsaa adskillige mindre Sten ligge rundt paa Mindesmærket. Midt i Højen findes et Gravkammer, 4'7" langt, 3'-3'6" br, som ligger i Længderetning NNV-SSØ; den vestre Sidesten er kun delvis synlig (muligvis mangler en Del af den, medens de andre rage op over Jordens Overflade til en Højde af 1-2'. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, oval, 11 x 9 m, knap 1 m. høj, med et firsidet, noget forstyrret Dyssekammer.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær denne Dysse har Ejeren opgravet 3 Ildsteder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med meget ødelagt dyssekammer, 1,1 x 11,0 x 10,0 m. 2 bæresten og 1 væltet overligger. Dertil flere spredte større sten. Højen er nu meget vokset til i krat. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)