Svebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-12

Fredningsnr.
32229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 5 bæresten og dæksten; de 3 bæresten er væl- tet indad og dækstenen sunket ned. Bør restaureres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et meget forstyrret fritstaaende Gravkammer, som ligger i Længderetning Ø-V, fyldt med mange fra Marken indkastede Smaasten. Det skjønnes at have været ca. 5' langt, 4' bredt og 4' højt. Af Kamrets fem Sten staa kun de to paa deres oprindelige Plads, medens de tre ligge væltede indad. Mod Øst udgaar en 1 1/2-2' bred Gang, sat af 2 Sten, en i hver Side. Overliggerstenen er endnu tilstede, men gledet ned paa de væltede Kammmersten; den er 5 1/2' lang, 5' bred og ca. 3' tyk. Nogen omgivende Jordhøj eller Randsten findes ikke. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten og Dæksten; de 3 Bæresten er rettet indad og Dækstenen sunket ned. Bør restaureres.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 703/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af sten ved pløjning.

1963 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 703/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. 5 bæresten, hvoraf de 3 er væltet indad. Overliggeren sunket ned. Dyssen er ikke restaureret. Dynger med marksten; heraf flere gamle. Ejeren blev bedt om at fjerne stenene efter høst. Genbesigtiges sept./okt. ** Seværdighedsforklaring ** Blev dyssen restaureret, plejet og ryddet for marksten, ville den have fin landskabelig virkning og blive **. Adgang ad skel. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)