Svebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-16

Fredningsnr.
32226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1921, Husmand Jens Therkildsen. Diplom Afmærkn.: MS 1922, J. Raklev. Dyssekammer, 5 bæresten, dæksten; de to bæresten er skredet. Bør restaureres.
Undersøgelsehistorie  (11)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer i Retningen VNN-ØSØ, dannet af 5 Sten og lukket i den ØSØ Ende ved en lav Tærskelsten. Mod ØSØ har udgaaet en Gang, af hvilken dog nu kun den ene Gangsten existerer. Kamret er 5' langt, 4' bredt og 4'2"-4'7" højt. Af Stenene skraaner d lidt udad, e ligger næsten helt væltet udad, a,b,c skraane indad, medens f staar lige op. Overliggeren er 8'4" lang, 5' bred og 2 1/2-4'tyk. Sparsomme Rester af den Kamret omgivende Jordhøj findes endnu og i dennes nordre og nø. Side sidde endnu i en Fods Afstand fra Kamret enkelte Randsten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 5 Bæresten, Dæksten; de to Bæresten er skredne. Bør restaureres.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 1063/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Privat opsamling
Journal nr.: 453/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På marken omkring dyssen fundet flintøkse m.m.(Moseg. 169).

1967 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 453/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bevaret runddysse i lille høj, 2,3 x 6,5 x 5,5 m. Højen 0,6 m. høj. Beliggende midt på mark. 5 bæresten, heraf den ene halveret. 1 overligger på plads. 1 gangsten. Dyregang inde i kammeret; flint kommet til syne. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen, der er velbevaret, ligger meget smukt i landskabet med storslået udsigt mod Gl. Svebølle og Bjergsted Bakke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)