Agnsøgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-23

Fredningsnr.
322242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 12 x 7 m, 1 m høj, orienteret NØ-SV. Overfladen meget ujævn efter rydning af krat og nyplantning af graner. Ved NØ-enden ses to store endesten, den ene omvæltet, den anden noget hældende. Ved SV-enden en tvivlsom endesten. I NV-siden ses ingen randsten. I SØ to omvæltede. Stenene kan dog meget vel være dækket af jord og grønsvær. Midt i højen ses et stenkammer, åbent i den ene ende, ingen dæksten. På bunden af kammeret en større sten, muligt den indvælte- de endesten. NMI: Langdysse, 12 x 7 m. 1 m høj. Overfladen ujævn. Rand- sten: NØ 2 (1 væltet), SV 1, SØ 2 (væltet). Midt i hø- jen et kammer, åbent i den ene ende, ingen dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal besigtigelse
Journal nr.: 159/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse beliggende i nylig ryddet, men atter tilplantet skov. Ca.12 x 7m. Højde ca. 1 m. Længderetning NØ-SV. Overfladen meget ujævn efter rydning og tilplantning. Ved NØ-enden ses to store endesten, den ene omvæltet, den anden noget hældende. Ved SV-enden en tvivlsom endesten. I NV-siden ses ingen randsten. I SØ to omvæltede. Stenene kan dog meget vel være dækket af jord og grønsvær. Midt i højen ses et stenkammer, aabent i den ene ende, ingen dæksten. Paa bunden af kammeret en større sten, muligt den indvæltede endesten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i højrest, 0,8 x 12,0 x 7,0 m. Højrest, 0,6 m. høj. SØ-NV orienteret. Kammeret bevaret ca. 5 m. fra SØ-ende. Det består af 3 bæresten, mens overligger mangler. Af randsten blev talt: NV: 2 væltede. NØ: 2 næsten dækket af vegetation. SV: 1 næsten dækket af vegetation. SØ: Ingen. Grene fra afskårne slåen og fyr smidt op på højen. I SØ-enden har kraftige hjul fræset højfylden op. 06.06. er højens dimensioner angivet med træpæle. Langhøjens beliggenhed er påpeget overfor Driftleder Valdemar Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)