Grishøjgårds Krat
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-109

Fredningsnr.
081228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 175 - 750 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 8 m. Mindre hul i top. 5 randsten ses mod NV, 1 randsten mod S, 2 randsten mod N. Lynggræsgroet i udyrket mose.
Undersøgelsehistorie  (8)
1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,6 x 8 m. Mindre Hul i Top. 5 Randsten ses mod NV, 1 Randsten mod Syd, 2 Randsten mod N. Lyng- græsgroet i udyrket Mose.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1971 Museal restaurering
Journal nr.: 065/1970
Vendsyssel Historiske Museum
Restaureringen foregik ved frigravning af randstenene. Den herved fremkomne jord blev påfyldt det indre af højen.

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 065/1970
Vendsyssel Historiske Museum
Ved højens sydside, direkte udenfor randstenene fremkom en brandplet, ca. 75x65 cm. Urnen var placeret en smule nedgravet i sandmulden. Den omgivende brandplet bestod af et centimetertyndt lag trækul og enkelte brændte knogler.

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 065/1970
Vendsyssel Historiske Museum
Undesøgelse af gravhøj forud for restaurering. Fire mindre grøfter på en m´s bredde og mellem 3 og 3,5 m´s længde blev lagt ind over højfoden i retningerne N-S og Ø-V. Højen var omgivet af en velbevaret, dobbelt randstenskæde dannet af store sten. Diam. af høj incl. randsten 5,5-6 m. De yderste sten sat på gammel overflade, de inderste hvilede på højopbygning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)