Højbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030601-90

Fredningsnr.
322247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Svebøllegavn Kredsformet stendige 22-25 m i diameter. Tæt bevokset med krat i plantage. matr.nr. 2a se under Svebøllegavn 2g.
Undersøgelsehistorie  (5)
1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 588/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Tinglysning
Journal nr.: F2990/70
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Kredsformet stendige 22-25 m i diameter. Tæt bevokset med krat i plantage.

1970 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F2990/70
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Se blå kort. (Ligner mest rydningssten smidt ned i lavning). Dimensioner kunne ikke fastsættes p.g.a. træer og buskads. ** Seværdighedsforklaring ** Absolut ikke. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)