Bjergstedskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-15

Fredningsnr.
322233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse i lav høj. Bevaret er 2 sidesten og en bortvæltet overligger. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Af Kamret staar endnu den vestre Sidesten (4' lang) paa sin Plads og angiver Kamrets Længderetning som værende N-S. Den ene Endesten ligger lige ved, omvæltet; dens Højde er 2'10", dens Bredde 1'8", altsaa Kamrets Højde og Bredde. Overliggeren af en noget rundagtig flad Form (4'-4'7"l) ligger ogsaa ved Mindesmærket. Den omgivende Jordhøjs Diam. har været ca. 45'. Enkelte Randsten (?) ligge endnu ved Højens Fod. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse i lav Høj. Bevaret er 2 Sidesten og en bortvæltet Overligger. Træbebokset i Skov.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
0,6 x 2,5 x 2,0 m... Splittet dyssekammer. 1 rejst bæresten. 2 væltede sten, hvoraf den ene ud fra størrelsen kunne have været overliggeren. I en radius af ca. 5 m. lå flere større og mindre sten spredt. Næsten totalt splittet af væltede træer. Masser af kvas lå spredt på og ud over dyssen. 06.12.1984: Brev bør sendes ud med mærkning af fortidsminder i skov. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)