Bjergsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-9

Fredningsnr.
322232

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/12 1895, købt. Fritstående dyssekammer, bestående af 4 bæresten og 1 over- ligger på plads. Ingen høj. I ager. Fra deklarationen af 1895: I fredlysningen er indbefattet 4 fod jord rundt om dyssen fra de yderste sidesten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Gravkammer, dannet af tre store Sten og en mindre Sten, der halvt lukker for den ØSØ Ende, hvor Indgangen er. Kamret, som er udgravet, og hvis Længderetning er ØSØ-VNV, er 6 1/2' langt, 4'9" bredt og 6' højt. Overliggeren ligger endnu paa sin Plads og er 8'3" lang, 6' bred og 3'9" tyk. Jordhøj eller Randsten findes ikke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, bestaaende af 4 Bæresten og 1 Overligger paa Plads. Ingen Høj. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer bygget af usædvanligt store sten. 4 bæresten og 1 overligger. Gammelt affald, som naboen havde tænkt at fjerne i løbet af sommeren; derfor er der ikke sat frist på. Nybeplantning overholder de gældende betingelser. 70 m. hen til kant af grusgrav, der i denne ende er gået ud af drift. Nyplantning mellem grusgravskant og indtil 30 m. fra dyssekammeret skærmer af for næsten enhver adgangsmulighed. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer af usædvanlige dimensioner beliggende i skel. Nu næsten helt indeklemt af beplantning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)