Bjergstedskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-17

Fredningsnr.
322234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse i høj. Bevaret er 2 sidesten og brudstykker af flere. Højen er 1,5 x 15 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Af Kamret staar endnu en Sten, sikkert en Endesten, paa sin Plads, 4'l og høj og angiver saaledes Kamrets Bredde og Højde. Længderetningen har været Ø-V. Den omgivende Rundhøj existerer endnu delvis med en Randsten bevaret. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse i Høj. Bevaret er 2 Sidesten og Brudstykker af flere. Højen er 1,5 x 15 m. Træbevokset i Skov.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af dysse på mindre højning, 2,3 x 15,0 x 12,0 m. Høj, 1,2 m. høj. 1 stående og 1 væltet bæresten. Rester af søndersprængte sten omkring de to bæresten. Spredt i en radius af 10 m. er flere større og mindre sten. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende nær Bjergsted Byvej. Godt eksempel på søndersprængt dysse. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)