Bjergstedskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-18

Fredningsnr.
322235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, bestående af 5 bæresten, 1 tærskelsten og 1 overligger på plads. Ringe jordhøjning. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et meget stærkt forstyrret og defekt fritstaaende Gravkammer. Kun to store, ca. 4' høje Sten staa endnu paa deres Plads; bagved disse og lænet op til dem staa endnu to, begge meget beskadigede og afhuggede. Den kolosale Dæksten (7'-7'9" l og bred og 2'2" tyk) staar atter støttet op til de bagerste to Kammersten. Sandsynligvis har Kamret haft følgende Udseende [polygon] og ligget i Længderetning NØ-SV med Indgang i SV. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Overligger, paa Plads. Ringe Jordhøjning. I Skov. Kamret restaureret.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer: 5 bæresten, 1 tærskelsten, 1 overligger på plads. Ganske svag rest af høj, 60 cm. høj. I den NV-lige bæresten ses ind mod kammeret en tværgående rille. V for kammeret ved højfoden en mindre randsten. Kammeret 3 m. langt og ca. 2 m. bredt. Højens mål er angivet. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dyssekammer beliggende i skov. Let adgang fra Bjergsted Byvej og ad skovsti. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pænt dyssekammer i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)