Astrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-32

Fredningsnr.
322236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 13 m. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, hvorpaa henligger en Mængde mindre Sten.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 13 m. Kratbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bortgravet. Dette påtalt d. 13.06.1983 overfor Driftleder V. Pedersen. Ved besøg d. 30.05.1983 på godskontoret har jeg konstateret, at højen har været afsat på kort over godsets jorde. V. Pedersen mente d. 13.06.1983, at der måtte være tale om en fejlafsætning, idet der ca. 100 m. NV for 3222-36 findes en høj, som imidlertid ikke er fredet. Denne høj har imidlertid aldrig ligget i ager og V. Pedersen kunne derfor ikke udelukke, at 3222-36 er blevet fjernet, men at det må være sket før hans tiltrædelse for 2 1/2 år siden.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)