Gryde Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-34

Fredningsnr.
322240

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1921, prof. dr.med. J.Schou. Langdysse 51 m l., 11 m br., 2,2 m h. Randsten: mod N 22 (5 v), mod S 23 (2 v), mod Ø 2 (2 v), mod V 2. 19 m fra østenden kammer, bestående af 3 sidesten, ingen overligger. Træbevokset i eng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Langdysse, 165' l., 32' bred og 7' høj, i Længderetning ØSØ-VNV. 60' fra den Østre Ende findes Kamret, hvis Længderetning falder sammen med Dyssens. Kamret er 4'2" langt, 2'1" bredt; den søndre Sidesten mangler. Overliggeren er bortvæltet, men et Stykke af den ligger endnu tæt ved. Af Randsten findes i den nordre Længdeside 22, hvoraf 5 væltede, i den søndre 23, hvoraf 2 væltede; for den ØSØ. Ende ligge to væltede Randsten, medens der i den vnv. Ende findes 6, hvoraf 3 væltede. Mange Randsten ere 4-5 1/2' høje. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 51 m. l., 11 m. br., 2,2 m. h. Randsten: Mod N. 22 (5 væltede); mod S. 23 (2 væltede); ]m. Ø. 2 (2 v)[ mod V. 2. 19 m. fra Østenden Kammer, bestaaende af 3 Sidesten, ingen Overligger. Træbevokset i Eng.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig langhøj med mange randsten bevarede. I den NV-lige ende titter mange håndstore sten frem af højfylden - uudgravet kammer? Af randsten taltes: Mod NV: 3 store rejste sten. SV-lige langside: 20 sten, hvoraf flere var væltede. SØ: 1 væltet sten. NØ-lige langside: 20 stående eller væltede. 16 m. fra SØ-ende sås en stor sænkning med 1 stor sten. I sænkningen fandtes masser af håndstore sten, der også "flød" ud af skakten i SV-lige langside. Gamle dynger af marksten ved NØ-lige langside. Her sås også en stor dynge jord og brændt materiale fra bygning. Dette var skubbet op mod og op på randstenene. Ved samtale med Driftleder Valdemar Pedersen d. 13.06. indvilgede denne i at lade bunken fjerne inden 01.10.1983. ** Seværdighedsforklaring ** Flot langhøj med de fleste af randstenene på plads. Del af gruppe på 3, der er smukt beliggende ved Gryde Mølle ned til Halleby Å. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig langhøj, med store randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)