Gryde Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-35

Fredningsnr.
322238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 65 m l., 11 m br., 0,75 m h. Ingen randsten ses. Kammer bestående af 5 sidesten, ingen overligger. Græsklædt i eng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En nu overpløjet Langdysse i Længderetning ØSØ-VNV, ca. 150' lang. Ingen Sten findes mere ved den. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 65 m. l., 11 m. br., 0,75 m. h. Ingen Randsten ses. Kammer bestaaende af 5 Sidesten, ingen Overligger. Ikke overpløjet. Græsklædt i Eng.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med rest af kammer men uden randsten, 0,5 x 38,0 x 8,6 m. Højrest, 0,35 m. høj. Kammeret er beliggende i den SØ-lige ende af langhøjen ca. 13 m. fra dens oprindelige afgrænsning. Kammeret består af 4 bæresten, overliggeren er forsvundet. Ca. 1/3 af højens SØ-lige del er pløjet op; her blev fundet en stærkt opskærpet, tyndnakket, 4-sidet økse. Indenfor det oppløjede område sås mange håndstore sten. En del var tillige smidt op på den endnu eksisterende del af højen. Et fasanfodringshus er placeret lige ved randen af langhøjen, således at "inderstolperne" var gravet ned i højranden. Nåleskov af 15-20 årige graner var plantet op til og op på kanten af højen. Gammelt skur placeret i NV-ende af langhøj. Ca. 50 m. fra langhøjen var en stor stenbunke. 06.06.: Ved besøg på langhøjen nedhamredes 6 træpæle, der viser højens oprindelige udstrækning. Ved besøget var det gamle skur mod NV fjernet. 13.06.: Ved gennemgang af skader på fortidsminder, indvilgede Driftleder Valdemar Pedersen, Astrup Gods i: 1) Fremover at respektere højens udstrækning ifølge tinglysnings- teksten. 2) At fjerne fasanhuset inden 01.10. Derimod ønskede han ikke: 1) At fælde granerne på højen under henvisning til, at så ville hele skoven vælte i stormvejr. 2) At fjerne den store stenbunke 50 m. fra højen. 07.12.: Der pløjes endnu hen over dyssens SØ-lige del. Pæl ned- banket i marken er ikke respekteret. ** Seværdighedsforklaring ** Langhøjen indgår i seværdig gruppe langdysser smukt beliggende ved Gryde Mølle ned mod Halleby-åen. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)