Gryden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-36

Fredningsnr.
322239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 65 m l., 10 m br., 1,25 m h. Mindst 45 randsten, for største del skjult i jorden. 2 sænkninger på kamrenes plads. Træbevokset i eng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1863 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Gryde Mølle ligger en meget stor Langdysse, Gryden kaldet, hvori efter Sagnet en Mand i sin Tid har fundet en Gryde med Sølvpenge, hvorfor han byggede Møllen, ved Dyssen høres efter Sagnet undertiden Larm som Raslen med Sølvpenge. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 210' l, ca. 30' bred og 4' høj Langdysse i Længderetning ØSØ-VNV. Kammer ses ikke, men to Steder paa Langdyssen findes nogle svagere Fordybninger, som muligvis kunne hidrøre fra, at Kamre have været der. Randstenenes Antal kan ikke med Sikkerhed angives, da der henligge mange større, fra Marken henkastede Sten paa Dyssen. Den Snes virkelige Randsten, som endnu findes, er næsten alle væltede. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 66 m. l., 10 m. br., 1,25 m. h. Mindst 45 Randsten, for største Del skjult i Jorden. 2 Sænkninger paa Kamrenes Plads. Træbevokset i Eng.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med flere randsten bevarede, 1,2 x 62,0 x 10,0 m. Mod SØ taltes 2 større rejste randsten. Mod NØ-lige langside taltes 8 randsten, disse var væltede og til dels dækket med jord. Mod NV taltes 2 væltede randsten og ved den SV-lige langside 19 sten. Flere randsten kan dog være skjult af jord. Ca. 12 m. fra langhøjen er placeret en kæmpe bunke marksten. Fælles bunke for Astrup Gods. Ved samtale med Driftleder Valdemar Pedersen ønskede denne ikke at fjerne stenbunken "uden dom". 07.12.: Skader udbedret - også den store stenbunke er fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Flot langhøj beliggende helt ud til landevejen. Den er en af 3, der ligger smukt ved Gryde Mølle ved Halleby-åen. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Over 60 m. lang træbevokset langhøj. Ligger ud til vej,

Litteraturhenvisninger  (0)