Blaaholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-17

Fredningsnr.
503316

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/8 1896, gdr. Hans Mogensen Diplom Bautasten, 1,25 m høj, væltet. Foran den en lille stenkiste og uden for denne en halvkredsformet stensætning, d.v.s. spor af ødelagt røse.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
.. og lidt øst derfor [for sb.17A], en lignende mindre. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 1,25 m h., væltet. Foran den en lille Stenkiste og uden for denne en halvkredsformet Stensætning, d.v.s. Spor af ødelagt Røse.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kraterrøse. Krater 2 m i dia., o,2 m dyb. Væltet bautasten 1,25 m høj, ved kraterets NNV-side. Røsen tydeligst i SØ-siden. Ligger ca. 30 m. stik S for 5033-15. Røsen helt overgroet med enebær. Knap synlig, ikke fundet ved første berejsning, men lokaliseret af Clemme. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi