Olstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-24

Fredningsnr.
312220

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/8 1918 Prop. Henrik Petersen , Olstrupgaard Diplom Afmærkn.: MS, 1919 Rosenberg, restaureret af Rosenberg 1919. Dyssekammer, bestående af 5 sidesten, 1 tærskelsten og 2 gangsten. Ingen overliggere. Bevokset med træer og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa højt Terrain ligger et fritstaaende Gravkammer i Retningen VSV-ØNØ; Kamret er dannet af 5 Sten, og for dets østre Ende lukker en Tærskelsten. 2 Stene udenfor denne antyde en Gang. Overliggerstenen mangler. Kamrets Længde er 7', dets Bredde 4'5" og Højden 4 1/2-5 Fod. Tærskelstenen rager 2' op fra Gravkamrets Bund. Gangstenene naa op til samme Højde som Kammerstenene. Lodden, paa hvilken Mindesmærket ligger, er Fæstegaarden fra Olstrupgaard; men i Fæstebrevet er indført, at Dyssen skal fredes. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 5 Sidesten, 1 Tærskelsten og 2 Gangsten. Ingen Overliggere. Bevokset med Træer og Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer bestående af 5 bæresten, 2 gangsten og 1 tærskelsten. Lille rest af jordhøj bevaret (0,5 m.h.). Marksten smidt op om kammeret fra næsten alle sider. Hele indgangen var proppet til. Ejeren vil fjerne dem efter høst. Genbesigtiges i sep/okt. 7/12-83. Marksten er fjernet og dyssen er i pæn stand. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen monumentalt placeret på kant af højdedrag med fin udsigt mod Bregninge kirke. Adgang af skel, trampesti hen til kammeret burde etableres. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)