Hagendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-46

Fredningsnr.
312218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1873 Gdr. Peter Frandsen Afmærkn.: MS 1887 Dyssekammer, bestående af 5 sidesten og 1 overligger på plads. Gangen består af 7 sten med 2 overliggere, hvoraf 1 er væltet ned. Rest af jordhøj. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et paa højt Terrain beligggende fritstaaende Gravkammer, Gangbygning i en Runddysse. Selve Kamret, som er sat af 5 Sten, er 5'2" langt, 6'4" bredt, og indtil 4' højt; dækket af en anselig Overliggersten. Mod ØSØ udgaar en ca. 10' lang, 3 1/2' bred Gang, dannet af 7 Sten, der ere 2-2 1/2' høje. En Overligger findes endnu paa sin Plads, medens en anden, den østre, ligger nedvæltet i Gangen, der ligesom Kamret er udgravet. Rester af den omgivende Rundhøj ses endnu ved Gangen. Bevoksning: 1983: Græs

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 5 Sidesten og 1 Overligger paa Plads. Gangen bestaar af 7 Sten med 2 Overliggere, hvoraf 1 er væltet ned. Rest af Jordhøj. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, Ø-V, 6,80 lx3,5 b, bestående af 5 sten i gangen. 2 overliggere på plads, 1 væltet ned. Jordhøj bevaret 1,8 m høj. Små dynger af marksten. Aftalt med ejer om at få dem fjernet til efteråret. . Andet: ejeren ville gerne have den nedfaldne overligger i gangen lagt på plads?!! ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse beliggende på højdedrag og kan ses viden om. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)