Esgebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-78

Fredningsnr.
312222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca 12 x 27 m stor og ca 2 m høj, sænkninger i toppen, højens sydlige del afgravet. Langs højfod ses enkelte randsten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, nu af aflang Form, ca. 90' l og 36' bred og 8' høj; enkelte Sten ses hist og her. Efter Sigende er denne Høj gjennemsøgt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 27 m. l. 12 m. br. indtil 2 m. h. Helt forgravet. Græsklædt med Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ca 4 fra skel. Langs højfoden ses enkelte randsten. Højen forgravet i sydlige side. sænkninger i toppen. tildels tilvokset. Ikke fredningsværdig C-høj der evt. bør tinglyses. Ved den sydlige højfod en telefonstolpe. Gamlæe bunker af stendynger. Fodringshus til fasaner opstillet, dette er ikke påtalt overfor ejeren. Mål: 2,2x25x13,6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ville i plejet tilstand være iøjnefaldende fra landevejen. Adgang af skel. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2798
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 12 x 27 m stor og ca. 2 m høj, sænkninger i toppen, højens sydlige del afgravet. Langs højfod ses enkelte randsten. I ager.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2798
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)