Muldhøj

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-90

Fredningsnr.
312223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Muldhøj", ca 6 x 8 m stor og 2 m høj. Højsiderne afgravet. Ved markskel i ager.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Høj, der næsten udelukkende bestaar af Sten, dyngede ovenpaa hverandre til Højens Top. Diam. kan ikke maales, hvori Højden er 15'. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1911 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra Flintdolk O.166, og gennemb. Ravstykke fra Hellekiste.

1911 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Muldhøj", 2 x 8 m. Har været betydelig større, men er stærkt afgravet fra alle Sider. Centralgraven muligvis urørt. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj Muldhøj, beliggende i skel. Afgravet til alle sider. Særlig ved den nordlige højfod ses en kæmpedynge af marksten og rustne markredskaber (jvf foto). Stendynger ses i øvrigt flere steder langs højfoden. Højen kan sammmen med 3122-15 ses fra egnens største gravhøj, som er tilgængelig. Begrundet ud fra en landskabelig virkning bør Muldhøj evt. tinglyses. Mål: 2,3x7,5x5,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Monumental placering på mindre højde. Kan ses fra flere af tilkørselsvejene til Eskebjerg. Fra Muldhøj ses to andre høje - Issing høj 3122-15 og Bavnen 3122-16, jvf. foto film 2:05:06. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, "Muldhøj", ca. 6 x 8 m stor og 2 m høj. Højsiderne afgravet. Ved markskel i ager.

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

2670 oversigt