Bavnen
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-81

Fredningsnr.
312216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bavnen", 8 x 40 m, afgravet langs siderne, med sænk- ning i toppen. I vestsiden findes 2 store sten. Græsklædt i plantning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget anselig Høj, nu ca. 32' høj og 175' i Diam. Den er dog stærkt afgravet langs Siderne og nedgravet i Toppen. I dens vestre Side staa oppe tæt under Toppens Grønsvær to store flade Sten ved Siden af hinanden i Retning N-S, som sikkert angiver Tilstedeværelsen af et stensat Kammer paa dette Sted. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Bavnen" , 8 x 40 m., afgravet langs Siderne, med Sænkning i Toppen. I Vestsiden findes to store Sten. Græsklædt i Plantning.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 803/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 803/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra 2 flintdolke uden håndgreb 24 1/2 cm, i Klbg. mus.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj "Bavnen" beliggende i lille anlæg. Højen er stærkt afgravet i nord og østsiden og her titter flere store sten frem. I toppen ses en sænkning. Ved besigtigelsestidspunktet var Bavnen nyplejet. Ikke alle huller og fordybninger var fyldt ud, store traktorspor skæmmede desuden højfoden. Stil slidt ned i højen ved siden af stentrappe, hvis trin var gravet ind i højsiden. Stentrappen førte halvvejs op ad højen. Fra naboer blev klaget over generende knallertkørsel på højen. For at beskytte fortidsmindet og naboerne burde afspærring, der forhindrede denne form for færdsel på højen, overvejes. Mål: 7,2x34x32 m. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor og flot høj der har monumental virkning og hvorfra der ses flere af egnens bevarede høje. Fin udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

1985 Privat opsamling
Kalundborg Museum

1985 Anden transaktion om genstand
Kalundborg Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En seværdig storhøj, med imponerende udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)