Grishøjgård Krat
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-131

Fredningsnr.
081248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,7 x 6 m med 53 randsten i 2 skifter. Mod S en halvcirkelformet, 2,5 x 2 m, udbygning på højen med ialt 15 randsten. Højen restaureret 1971.
Undersøgelsehistorie  (10)
1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 744/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj, 40-50 cm høj, 5,00-5,50 m i diam., omgivet af en cirkulær stenkreds med en apsis-formet tilbygning til sydsiden, hvori fandtes 3 lerkar, 2 perler og et lag med brændte ben. Den anden sekundære begravelse fra germansk jernalder fandtes lige udenfor stenkredsen. Den indeholdt bl.a. 2 lerkar, rester af ornamenteret benkam og brændte ben. Selve højen var fundtom. Under højen og omkring den konstateredes ardspor.

1965 Museal udgravning
Journal nr.: 633/1967
Vendsyssel Historiske Museum

1965 Museal besigtigelse
Journal nr.: 744/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 744/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2168/66
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0057
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0057
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 0,7 x 6 m med 52 randsten i 2 skifter. Mod S en halvcirkelformet 2,5 x 2 m udbygning på højen med ialt 15 randsten. Højen restaureret i 1971.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)