Grydehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-97

Fredningsnr.
312217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Grydehøj", 4 x 20 m. Stor indgravning mod SV. Den syd- østlige del afskåret af dige. Delvis træbevikset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en meget anselig Høj, "Grydehøj" kaldet, 16' høj og ca. 100' i Diam. I dens sv. Side er der foretaget en stor Indgravning, hvorved det har vist sig, at der er Stenkjerne i Højen; dens s. og sø. Del er afskaaret af et Stendige. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grydehøj", 4 x 20 m. Stor Indgravning mod SV. Den sydøstlige Del afskaaret af Dige. Delvis træbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Grydehøj. Stor afgravning mod SV. Her er smidt marksten og lidt affald i form af grene. Den sydøstlige del delvist afskåret af dige. I østlige del af højen rager en stor sten frem (fra megalit?) I nordlige højfod ses 2 randsten, her er højfoden lidt afgravet. Højen skæmmes af marksten, der er smidt delvis op af højfoden delvis op af skellet. Dyngen ligger ud til vejen hvorfra højen har en monumental virkning. Op over højens østlige side er slidt et par stier - her nogen vegetation. Højen bør ryddes for buskads og mindre træer, derved vil den blive mere synlig. Mål: 3,8x165,7x12,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen beliggende ud til vej på højt punkt, monumentalt placeret. Adgang af trampet sit på dige. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)