Vesterlyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-156

Fredningsnr.
31219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds på flad mark, 6 m i diam. 6 sten synlige.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sex temmelig store Sten, der ligesom foregaaende [sb. 155] stikker op af Jorden i en oval Ring og muligvis ere Randsten om en Runddysse. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds paa flad Mark, 6 m. i Diameter. 6 Sten synlige. Antagelig y. Br.'s Grav.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds på flad mark. 3 sten synlige, 1 sporet i busk, de to sidste kan også være skjult i enebevoksningen. Diameter 6 m. Mål: 0,3x6,6x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gruppe med fortidsminder i vestlige udkant af stor fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges hver sommer af tusindvis af badegæster og benyttes året rundt som naturområde. Anlægget er af liden iøjnefaldende karakter men kan indgå i samlet formidling. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør frilægges.

Litteraturhenvisninger  (0)