Vesterlyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-152

Fredningsnr.
31216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1918 (I/S Vesterlyngen) Afmærkn.: 1919, Raklev. Høj, 2 x 18 m. Enkelte randsten mod NØ. Græsklædt i udmark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret vel bevaret Høj, 6' høj, 55' i Diam;i dens nø. Side Sses nogle Randsten. Disse under [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsat fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Enkelte Randsten mod NØ. Græsklædt i Udmark.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Større jordhøj, nu næsten tilvokset med tæt krat og vedbend. Mod nordøst ses flere håndsten. På grund af tilvoksningsgraden er højen kun målt på den ene led. Mål: 1x12 m, ingen breddemål. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i vestlige del af fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges hver sommer af tusindvis af badegæster og er året rundt meget besøgt af naturgæster. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)