Vesterlyng
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-154

Fredningsnr.
31218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1918, I/S Vesterlyngen. Afmærkn.: MS 1919, Raklev. Høj, 1,5 x 15 m., nedgravet i toppen. Græsklædt i udmark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4 1/2' høj og ca. 45' i Diam; nedgravet i Toppen. Disse under [sb. 152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m., nedgravet i Toppen. Græsklædt i Udmark.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Større jordhøj til dels bevokset med ene. Nedgravet i toppen. Mål: 1x18x13 m. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gruppe med fortidsminder beliggende i fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges hver sommer af tusindvis af badegæster og anvendes som naturområde året rundt. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)