Humlehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-165

Fredningsnr.
31226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev MS, nyopsat 1949 Høj, "Humlehøj", 2 x 20 m. Små sænkninger i toppen. Græsklædt i udmark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj, 6' høj og 60' i Diam. enkelte Randsten ses endnu. Disse udner [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtig paa Matrikelkortet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Humlehøj", 2 x 20 m. Smaa Sænkninger i Toppen. Græsklædt i Udmark.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppem området ryddet.

Litteraturhenvisninger  (0)