Kohøj

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-157

Fredningsnr.
312110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 I/S Vesterlyngen Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Høj, "Kohøj", 1,75 x 18 m, forgravet i toppen. Græsning med buske i udmark.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Toppen ganske flad Høj med Spor af Gravning. 5' høj, 55' i Diam. Disse under [sb.152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1915 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af en karl 1915. F. en Stenkiste, mandsl. af ret store Sten; nu sammenskredet og Hullet fyldt. Fund ubekendt.

1915 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kohøj", 1,75 x 18 m., forgravet i Toppen. Græsklædt med Buske i Udmark.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,4 x 19 x 17 m. Kohøj, større høj, en del afgravet i toppen. 3 randsten titter frem langs nordlige højfod. Højen er efterhånden helt tilvokset med enebær. Den bør ryddes. Højen ville derved komme til at fremtræde værdigt. Sti løber lige forbi, dvs den er let at finde. Sti slidt ned i højen mod nord og mod øst. Højfylden består af sandet muld, og skaden kan derfor hurtigt udvikles. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gruppe fortidsminder i vestlige udkant af fredet område af stor rekreativ betydning. Området besøges hver sommer af tusindvis af badegæster og benyttes året rundt som naturområde. Bør indgå i fællesformidling. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra syd
oversigt, set fra ØNØ
oversigt, set fra NV